Nieuwe BTW regels voor EU verkopen vanaf 1 juli

Door de globalisering en digitalisering van de verkoop van goederen en diensten stijgt de vraag naar een vereenvoudigde BTW-regelgeving voor webshops. De nieuwe Europese richtlijn over BTW in e-commerce is een grote stap in de goede richting wat dat betreft. De nieuwe BTW-regels moeten vanaf juli 2021 zorgen voor vereenvoudiging en meer transparante concurrentievoorwaarden, zowel binnen als buiten de EU.

Wanneer?

De Europese lidstaten moesten deze richtlijn normaal gezien tegen 1 januari 2021 omzetten, al wordt deze termijn omwille van corona verlengd. België krijgt nu de tijd tot 1 juli 2021 om de Belgische wet aan te passen.

Desondanks is het zeker nuttig om al op de hoogte te zijn van de toekomstige wijzigingen, zeker aangezien de minister van Financiën Vincent Van Peteghem iedere geïnteresseerde uitnodigt om zijn/haar input te geven over de invulling van deze nieuwe wetgeving (waarover verder meer).

Wat verandert er aan de BTW-regels?

De nieuwe wet zal verschillende aanpassingen met zich meebrengen. Wij sommen hier enkele belangrijke aanpassingen kort op:

1. Allereerst zal de BTW in principe geheven worden in de lidstaat van bestemming en op basis van de daar geldende BTW-tarieven. Vandaag is dit al het geval als je de voorziene jaarlijkse omzetdrempels overschrijdt. Wie bijvoorbeeld op jaarbasis voor meer dan 35.000 euro naar Duitsland verkoopt of voor meer dan 100.000 euro naar Nederland, moet de lokale Duitse of Nederlandse BTW aanrekenen. Vanaf juni 2021 vervalt dat systeem en is BTW altijd verschuldigd in het land waar de koper gevestigd is, behalve als je een kleine e-commerce ondernemer bent die onder een omzetdrempel van 10.000 euro per jaar blijft én je slechts in één EU-land gevestigd bent. In dat geval is de BTW verschuldigd aan het EU-land waar het transport begint (de facto zal dat de vestiging van de verkoper zijn in de meeste gevallen).

2. Sinds enkele jaren bestaat er voor een aantal online diensten een zogenaamd ‘Mini One Stop Shop’ of ‘MOSS’-systeem. Dat zorgt ervoor dat zelfs als je buitenlandse BTW moet aanrekenen omdat je de voorziene drempels overschrijdt, je je aangifte nog steeds in je eigen land kan doen. Je moet dan wel een BTW inschrijving nemen in het betreffende land, maar de aangiftes kunnen dus gewoon in België plaatsvinden. Dat bestaande beperkte MOSS-systeem wordt uitgebreid tot een algemeen OSS (‘One Stop Shop’)-systeem dat niet meer beperkt is tot leveranciers van elektronische diensten, maar dat ook geldt voor de afstandsverkopen van goederen en diensten. Vanaf juni 2021 kunnen alle webshops met andere woorden genieten van dit vereenvoudigde systeem.

3.  Daarnaast zal er in de toekomst altijd BTW verschuldigd zijn op aankopen door consumenten van diensten en goederen die afkomstig zijn van buiten de EU.

Vroeger waren kleine zendingen met een kleinere waarde dan 22 euro vrijgesteld van BTW. Ook kleine zendingen zullen dus belast worden.

4.  Goed nieuws ook voor de ondernemers die goederen van buiten de EU invoeren. Ook zij kunnen genieten van het nieuwe OSS-systeem. Als je als online handelaar goederen van buiten de EU invoert met een intrinsieke waarde van maximaal 150 euro, kan je in de toekomst gebruik maken van het IOSS (‘Invoer One Stop Shop’)-systeem. Dit zorgt ervoor dat je alleen in het land van aankomst (meestal is dat gewoon in het land waar jouw bedrijf gevestigd is), een BTW-aangifte moet doen. De invoer zelf is vrijgesteld van BTW.

De IOSS is niet verplicht, maar bij niet toepassing zal de invoer dus wel onderworpen zijn aan BTW. De online verkoper kan de invoer-BTW dan innen bij de persoon voor wie de goederen bestemd zijn (de klant).

Wees voorbereid

Als webshop eigenaar kan je maar beter de BTW-regels goed kennen en zorgen dat je bedrijf en je webshop klaar zijn om rekening te houden met verschillende BTW-regimes.  Door het wegvallen van de minimale BTW-drempels, is potentieel élke verkoop via je webshop aan een buitenlandse klant onderworpen aan een andere BTW-voet dan de Belgische. Het is jouw verantwoordelijkheid als webshop uitbater om ervoor te zorgen dat je telkens de juiste BTW aanrekent. Als je niet de juiste BTW aanrekent en er niet voor zorgt dat die correct aangegeven wordt in je OSS-aangifte, riskeer je controles en boetes van de lokale BTW overheden, iets wat we de voorbije jaren bij verschillende van onze cliënten jammer genoeg moesten vaststellen als zij de vandaag nog geldende drempelbedragen overschreden of overschrijden. De boetes kunnen hoog zijn, wees dus voorbereid.

Er is nog een tweede aandachtspunt voor webshops. Consumentenwetgeving verplicht je immers om aan consumenten steeds de juiste prijs inclusief BTW te tonen. Als je je met je webshop richt op klanten uit de ganse EU, moet je er dus rekening mee houden dat je in functie van de locatie van de klant (op basis van IP-adres of locatiegegevens?) je pricing moet aanpassen. Om dat te kunnen doen moet je wel de locatie van je bezoeker kunnen bepalen, iets wat meestal cookie based zal gebeuren. BTW-wetgeving heeft dus impact op het cookiebeleid op je website, want cookies die locatie bepalen zal je wellicht als strikt noodzakelijk kunnen beschouwen (als je de locatie data uitsluitend gebruikt voor aangepaste prijsaffichering in functie van BTW tenminste).

Het alternatief als webshop is dat je slechts één prijs toont, inclusief Belgische BTW, maar dat je zelf de BTW-verschillen achter de schermen verrekent. Opgelet daarmee echter. Dit kan jouw product in bepaalde landen duurder maken dan lokale concurrenten en het kan bovendien onverwacht aan je winstmarge vreten…

BRON: Sirius Legal

Laten we samenwerken

Wil je een nieuw project opstarten of ben je het aan het overwegen? Vertel ons erover. Hoe meer we erover weten, hoe beter we onze eerste kennismaking kunnen voorbereiden. Want we komen graag voorbereid. Altijd. Vul dus het projectformulier in en we contacteren je asap voor een afspraak.

Een offerte aanvragen